carrer

Algemeen

Doel van de Huurdersvereniging

Het doel van de Huurdersvereniging Wittem is het behartigen van de belangen van de leden in aangelegenheden tussen hen en de verhuurder zijnde stichting Wonen Wittem. De vereniging tracht haar doel te bereiken langs wettige weg en wel door het onderhouden van contacten met de verhuurder, overheidsinstellingen en andere huurdersverenigingen en verder door alle middelen die aan het doel van de vereniging bevorderlijk zijn.

Zo staat het beschreven in artikel 2 van de statuten. Naast de statuten kent de huurdersvereniging een huishoudelijk reglement.

 

Lidmaatschap

De Huurdersvereniging Wittem mag niet automatisch alle huurders als lid inschrijven, dus u zult expliciet moeten aangeven of u lid wilt worden. Om lid te worden hoeft u alleen maar het aanmeldingsformulier in te vullen. Het lidmaatschap is helemaal gratis. Wilt u lid worden van de Huurdersvereniging Wittem? Het aanmeldingsformulier vindt u hier. Het ingevulde formulier kunt u opsturen of bezorgen op het kantoor van Wonen Wittem te Mechelen of gescand per email sturen naar de Huurdersvereniging Wittem (zie contactgegevens hieronder).

 

Privacy Policy

Conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming, kortweg AVG, kent ook de Huurdersvereniging Wittem een eigen Privacy Policy. Deze Privacy Policy vindt u hier.

Bestuur

Het bestuur van de Huurdersvereniging Wittem wordt gevormd door Piet Vrehen (voorzitter), René Hick (secretaris), Nicole Devue en Hans Nicolaye (bestuursleden).

 

De Huurdersvereniging Wittem is op zoek naar nieuwe bestuursleden. Heeft u hart voor huurdersbelangen en wilt u zich inzetten voor ons prachtige werkgebied? Neem dan contact op met de voorzitter van de Huurdersvereniging. Het emailadres is als volgt: huurdersvereniging@wonenwittem.nl

 

Vergaderingen en bestuurlijk overleg met Wonen Wittem

Het bestuur van de Huurdersvereniging Wittem vergadert intern 4 á 5 keer per jaar. Daarnaast vergadert het bestuur van de Huurdersvereniging vier keer per jaar, of indien nodig vaker, met het bestuur van Wonen Wittem. Gespreksonderwerpen zijn onder andere: de jaarlijkse huurverhoging, jaarrekening en begroting, gepland onderhoud in lopend jaar en daaropvolgende jaren, geplande (des)investeringen incl. bouw-, sloop en/of verkoopplannen, het jaarlijks woonbod in het kader van de prestatieafspraken tussen Wonen Wittem, huurdersvertegenwoordiging en gemeente.  Natuurlijk zijn ook lopende en aangekondigde overheidsmaatregelen m.b.t. Woningcorporaties onderwerp van gesprek. Dit geldt ook voor interne beleidsstukken die de huurder al dan niet direct raken. Denk bijvoorbeeld aan het beleid met betrekking tot Zelf Aangebrachte Voorzieningen (ZAV) en zonnepanelen. Tot slot partcipeert de Huurdersvereniging Wittem ook in het overleg met betrekking tot de prestatieafspraken tussen Wonen Wittem, gemeente Gulpen-Wittem en de huurdersvereniging.

 

Woonbond
De huurdersvereniging is lid van de Woonbond. Een afvaardiging van het bestuur bezoekt circa 3 provinciale bijeenkomsten van de Woonbond.

 

Contact

Wilt u over het bovenstaande contact opnemen met  de Huurdersvereniging? Het emailadres is als volgt: huurdersvereniging@wonenwittem.nl

 

De Huurdersvereniging zal nieuwsberichten en belangrijke zaken op de website van Wonen Wittem plaatsen.

 

Met vriendelijke groet,

 

Het bestuur van Huurdersvereniging Wittem

yellow-triangel sky-triangel

Wonen Wittem

maatschappelijk gedreven en betrokken, klantgericht, betrouwbaar en resultaatgericht.