Overlijden huurder

De bij ons geregistreerde medehuurder wordt na overlijden van de huurder automatisch huurder. Wij moeten een en ander wel administratief vastleggen. Wij verzoeken u daarom ons altijd op de hoogte te stellen van het overlijden van de huurder.

Als de persoon die in de woning woont geen medehuurder is, maar wel aan de eisen voor medehuurderschap voldoet, dan kan deze binnen zes maanden na overlijden van de huurder een verzoek voor medehuurderschap indienen. Gebeurt dit niet binnen zes maanden na overlijden van de huurder dan eindigt de huurovereenkomst.

Zijn er geen bewoners die na het overlijden van de huurder het huurcontract voortzetten? Dan eindigt deze automatisch op de laatste dag van de tweede maand na overlijden (bijvoorbeeld op 30 juni bij overlijden op 15 april). De erfgenamen kunnen de huurovereenkomst ook eerder opzeggen. Dit kan tegen het einde van de eerste maand na overlijden. Bij overlijden op 15 april is dit dus op 31 mei.

yellow-triangel sky-triangel

Wonen Wittem

maatschappelijk gedreven en betrokken, klantgericht, betrouwbaar en resultaatgericht.