Medehuurderschap

Als u de huurwoning gaat huren samen met uw partner én u beiden het huurcontract heeft ondertekend, dan bent u samen huurder. Daarnaast kunt u ook medehuurder worden. Een medehuurder heeft dezelfde rechten én plichten als de huurder. Zegt de huurder de huur op, dan is de medehuurder automatisch huurder en daarmee verantwoordelijk voor de (betaling van de huurprijs van de) woning, zelf-aangebrachte voorzieningen, etc.. U kunt op drie manieren medehuurder worden:
1. door huwelijk;
2. door geregistreerd partnerschap;
3. door het medehuurderschap aan te vragen en toegekend te krijgen.
 
Verzoeken tot medehuurderschap moeten worden gedaan door de hoofdhuurder middels het formulier "Aanvraag medehuurderschap" (link).
 
Opzeggen Medehuurderschap (gedeeltelijke huuropzegging)
 
Een gedeeltelijke huuropzegging betekent dat slechts een van beide huurders de huur beëindigt. De woning blijft dus bewoond door de andere huurder. Deze vorm van huuropzegging komt vaak voor bij een relatieverbreking of echtscheiding. Klik hier voor het formulier "Opzeggen medehuurderschap (gedeeltelijke huuropzegging)". Het eerste deel van het formulier moet worden ingevuld door de huurder die de huurovereenkomst wil beëindigen. Het tweede deel van het formulier moet worden ingevuld door de andere huurder, die de huurovereenkomst wil voortzetten.

yellow-triangel sky-triangel

Wonen Wittem

maatschappelijk gedreven en betrokken, klantgericht, betrouwbaar en resultaatgericht.