Overlast / problemen met de buren

Met wie neemt u contact op?

 

1. Eerst zelf proberen

Wat kunt u zelf doen? Spreek eerst uw buren aan op de overlast die u ervaart. Vaak is iemand zich er niet van bewust dat hij hinderlijk gedrag vertoont of overlast veroorzaakt. Als u meteen bij Wonen Wittem aanklopt zullen wij u eerst vragen om eerst zelf met elkaar het gesprek aan te gaan. Wij stimuleren het spreken met elkaar in plaats van over elkaar. Onderling bespreken en afspraken maken staat hierbij centraal. Zie ook onderstaande tips voor een goed gesprek.

 

Tips voor het voeren van een constructief gesprek.

- Praat niet als u boos bent.

- Leg op een rustige manier uit hoe u de overlast ervaart.

- Probeer u hierbij ook in de tegenpartij te verplaatsen.

- Vraag of de ander zich kan voorstellen dat u overlast ervaart.

- Vraag of de ander ook last van u heeft.

- Probeer samen concrete afspraken te maken.

- Heb respect voor uw buren als persoon.

 

Meer info: https://www.problemenmetjeburen.nl

 

2. Politie / wijkagent

Is er sprake van direct gevaar of ernstige overlast (agressie / bedreiging)? Neem dan direct contact op met de politie 0900-8844.

 

3. Wanneer schakelt u Wonen Wittem in?

Lukt het niet om samen met de buren het overlastprobleem op te lossen en onderling afspraken te maken? Dan kunt u Wonen Wittem vragen te kijken naar de overlast. Deze melding doet u altijd schriftelijk via mail of brief. Anonieme klachten nemen wij niet in behandeling. Er zal daarna een (gezamenlijk) gesprek plaatsvinden met alle betrokkenen. Is of wordt de overlast ingewikkelder of kunnen de betrokkenen geen afspraken met elkaar maken om tot een oplossing te komen, kan Wonen Wittem hulp inschakelen van andere instanties (gemeente, wijkagent, bemiddeling en GGD). Helaas komt het ook voor dat Wonen Wittem geen oplossing heeft voor een overlastsituatie. Bijvoorbeeld wanneer buren het niet met elkaar eens kunnen worden of doordat klachten onvoldoende ernstig of niet goed aantoonbaar of aannemelijk zijn.

 

yellow-triangel sky-triangel

Wonen Wittem

maatschappelijk gedreven en betrokken, klantgericht, betrouwbaar en resultaatgericht.